Meno formos asociacijos tikslas – projektų, susijusių su menu, edukacija, kultūros objektais, sklaida ir viešinimas, skatinant visuomenės susidomėjimą ir turizmo didinimą.

Asociacija bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių kolegomis, formuoja naujus ryšius įvairiuose meno festivaliuose ir renginiuose, populiarina asociacijos narių veiklą, bei rengiamus meno renginius.

Meno formos asociacijos tikslai:

Skatinti meno renginių sklaidą Lietuvoje ir pasaulyje įtraukiant visuomenę ir verslą

Tinkamai atstovauti Meno formos asociacijos narių interesus Lietuvoje ir pasaulyje.

Rengti ir dalyvauti ruošiant įvairius meno, visuomenės švietimo renginius, parodas, skelbti konkursus, vykdyti įvairias kūrybines programas.

Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio menininkais, meno kūrėjų sąjungomis, kultūros, švietimo, mokslo, valstybinėmis ir komercinėmis organizacijomis.

Projektai

Naujienos

Asociacija Meno Fromos tapo Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nare. Narystė LKT yra savanoriška ir neatlygintina, grindžiama horizontaliu ir vertikaliu bendradarbiavimu, narių lygybe.