Projektas “Lietuvos kaimo plėtros programų žinomumo didinimas

 

Projektas „Lietuvos kaimo plėtros programų žinomumo didinimas” yra skirtas: populiarinti įvarias KPP priemones, pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, gerinti KPP vertinimą. Taip pat didinti KPP žinomumą – informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką, skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose.

Įgyvendinant projektą numatoma 12 mėnesių publikuoti ir komunikuoti turinį socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram, bei sukurti, patalpinti ir paskleisti 5 audiovizualinius reportažus apie KPP priemones

Projekto tikslas:

1. Pagerinti KPP įgyvendinimo kokybę, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, gerinti KPP vertinimą.

2. Didinti KPP žinomumą – informuoti plačiąją visuomenę ir galimus paramos gavėjus apie KPP įgyvendinimą, žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros politiką.

3. Skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose.

4. Dalintis amatininkų, verslininkų ir ūkininkų, dalyvavusių KPP priemonėse, gerąja patirtimi.

Projekto uždaviniai:

1. Sukurti ir publikuoti turinį socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram apie KPP priemones. Užtikrinti žinučių komunikaciją socialiniuose tinkluose.

2. Sukurti, patalpinti ir skleisti audiovizualinius reportažus, kurie didntų KPP žinomumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2021 07 01 iki 2022 06 30.

Bendra Projekto vertė yra 22 000,00  Eur. Paramos lėšos yra 19 800,00 Eur.