Projektas “Lietuvos kaimo amatininkų švietimas ir pagalba dalyvaujant KPP priemonėse

 

Projektas „Lietuvos kaimo amatininkų švietimas ir pagalba dalyvaujant KPP priemonėse” yra skirtas Lietuvos kaimo amatininkų švietimui ir skatinimui dalyvauti KPP programose.

Projektu siekiama pritraukti ir sudominti Lietuvos kaimo amatininkus, kurie nežino apie kaimo plėtros programų galimybes arba nedrįsta kreiptis paramos. Taip pat bus siekiama supažindinti Lietuvos kaimo amatininkus kaip yra pildomos paraiškos paramai gauti, taip pat kaip rašomi verslo planai. 

Įgyvendinant projektą numatoma suorganizuoti 10 apvaliojo stalo diskucijų skirtinguose Lietuvos rajonuose ir 5 konferencijas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2021 07 31 iki 2022 06 30.

Bendra Projekto vertė yra 54266,74  Eur. Paramos lėšos yra 48870,08.